کلیات کد اقتصادی

تیر ۲۷, ۱۳۹۶
هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد.

کلیات اخذ کد اقتصادی

کلیات اخذ کد اقتصادی هر شرکت نیاز به یک کد اقتصادی دارد. این کد برای مشخص شدن عملکرد یک شرکت (خرید – فروش – خدمات) در […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۶
گمرک ایران مکلف به اخذ کد اقتصادی اشخاص

کلیات کد اقتصادی

کلیات کد اقتصادی الف. اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی کلیه‌ی اشخاص حقوقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و همچنین […]