کد اقتصادی

شهریور ۱, ۱۳۹۶
جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید

کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت

کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید

کد اقتصادی و تخلفات آن

کد اقتصادی و تخلفات آن تخلفات کد اقتصادی شامل چیست؟ هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶
کد اقتصادی برای کلیه اشخاص حقوقی

کد اقتصادی برای شرکت

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی برای کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶
کد اقتصادی فعالیت های اقتصادی

لزوم اخذ کد اقتصادی

لزوم اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد. حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر […]