مدارک مورد نیاز برای درخواست کد اقتصادی اشخاص حقیقی

مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید

کد اقتصادی و تخلفات آن

کد اقتصادی و تخلفات آن تخلفات کد اقتصادی شامل چیست؟ هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
کد اقتصادی شماره منحصر به فرد 12 رقمی است

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی شماره منحصر به فرد ۱۲ رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص […]