رتبه بندی شرکتها

مرداد ۲۴, ۱۳۹۶
رتبه بندی شرکتها یک نوع مقیاس گذاری

رتبه بندی شرکتها و مزیت آن

رتبه بندی شرکتها و مزیت آن رتبه بندی شرکتها یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع […]
مرداد ۱, ۱۳۹۶
ثبت و رتبه بندی يك نوع معيار تشخيص صلاحيت است

ثبت و رتبه بندی مشاورها

ثبت و رتبه بندی مشاورها تعریف  رتبه بندی شرکت ثبت و رتبه بندی يك نوع معيار تشخيص صلاحيت است كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت […]
تیر ۳۱, ۱۳۹۶
برای رتبه بندی شرکتها سازمان مدیریت

رتبه بندی شرکتها در رشته های مختلف

رتبه بندی شرکتها در رشته های مختلف رتبه بندی شرکتها: برای رتبه بندی شرکتها سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت ها را به دو گروه مشاور و […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۶
رتبه بندی شرکتها یک رتبه اخذ کند

رتبه بندی شرکتها ی پیمانکار

رتبه بندی شرکتها ی پیمانکار در رتبه بندی شرکتها شرایط هیئت مدیره شرکت باید به شرح زیر باشد: یک نفر لیسانس به بالا دارای حداقل ۳ […]