رتبه بندی شرکتهای EPC

تیر ۲۳, ۱۳۹۶
رتبه بندی شرکتها |ثبت انواع شرکت | ثبت و رتبه بندی| ثبت تدبیرایده

رتبه بندی شرکتها EPC

رتبه بندی شرکتها ی EPC رتبه بندی شرکتها یا گرید یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی […]