جرائم متخلفین در شماره اقتصادی

شهریور ۱, ۱۳۹۶
جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید

کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت

کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو […]
مرداد ۱, ۱۳۹۶
کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است

اقدامات لازم جهت اخذ کد اقتصادی

اقدامات لازم جهت اخذ کد اقتصادی ضرورت اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد ۱۲ رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط […]