ثبت شرکت

مرداد ۲۴, ۱۳۹۶
ثبت انواع شرکت ،به عنوان یک عمل حقوقی

مزایای ثبت انواع شرکت

مزایای ثبت انواع شرکت ثبت انواع شرکت ،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۶
منظور از ثبت انواع شرکت های پیمانکاری ساختمانی

ثبت انواع شرکت ساختمانی

ثبت انواع شرکت ساختمانی منظور از ثبت انواع شرکت های پیمانکاری ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی خصوصی ایران، اشخاص حقوقی در بخش خصوصی ایرانی است […]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۶
در ثبت انواع شرکت پیمان کاری ابتدا می بایست

ثبت انواع شرکت پیمان کاری

ثبت انواع شرکت پیمان کاری در ثبت انواع شرکت پیمان کاری ابتدا می بایست شرکا تصمیم بگیرند که شرکت مسئولیت محدود ثبت نمایند یا شرکت سهامی […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۶
ار ثبت انواع شرکت ها و مؤسسات

مزایای ثبت انواع شرکت دانش بنیان

مزایای ثبت انواع شرکت دانش بنیان مهم ترین هدف ار ثبت انواع شرکت ها و مؤسسات و کسب مجوز دانش بنیانی و ورود به حوزه کسب […]