تکالیف دارندگان کارت اقتصادی

تیر ۲۰, ۱۳۹۶
کد اقتصادی شماره منحصر به فرد 12 رقمی است

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی شماره منحصر به فرد ۱۲ رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص […]