تکالیف اشخاص ثالث

تیر ۲۹, ۱۳۹۶
کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی و تکالیف اشخاص

کد اقتصادی و تکالیف اشخاص تکالیف اشخاص ذیربط در اخذ کد اقتصادی کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ کد اقتصادی گردیده […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
کد اقتصادی شماره منحصر به فرد 12 رقمی است

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی شماره منحصر به فرد ۱۲ رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص […]