اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی

شهریور ۱, ۱۳۹۶
جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید

کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت

کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد باید طی دو […]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۶
کد اقتصادی برای کلیه اشخاص حقوقی

کد اقتصادی برای شرکت

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی برای کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزیع هر نوع کالا و […]
تیر ۲۸, ۱۳۹۶
مکلف به اخذ کد اقتصادی هستند

مکلفان اخذ کد اقتصادی

مکلفان اخذ کد اقتصادی چه کسانی مکلف به دریافت کد اقتصادی هستند؟ همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تولیدی، امر مونتاژ، صادرات و واردات، […]