اشخاص غیر مکلف به اخذ شماره اقتصادی

تیر ۲۵, ۱۳۹۶
گمرک ایران مکلف به اخذ کد اقتصادی اشخاص

کلیات کد اقتصادی

کلیات کد اقتصادی الف. اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی کلیه‌ی اشخاص حقوقی که به امر تولید، توزیع هر نوع کالا، تولید و مونتاژ و همچنین […]