اخذ کد اقتصادی

مرداد ۱۱, ۱۳۹۶
کد اقتصادی فعالیت های اقتصادی

لزوم اخذ کد اقتصادی

لزوم اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد. حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر […]
مرداد ۱, ۱۳۹۶
کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد 12 رقمی است

اقدامات لازم جهت اخذ کد اقتصادی

اقدامات لازم جهت اخذ کد اقتصادی ضرورت اخذ کد اقتصادی کد اقتصادی شماره ی منحصر به فرد ۱۲ رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی به واجدان شرایط […]
تیر ۲۹, ۱۳۹۶
کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی و تکالیف اشخاص

کد اقتصادی و تکالیف اشخاص تکالیف اشخاص ذیربط در اخذ کد اقتصادی کلیه اشخاص حقوقی که در این دستور العمل مکلف به اخذ کد اقتصادی گردیده […]
تیر ۲۵, ۱۳۹۶
کد اقتصادی فعلی ۱۲ رقمی است

ضرورت اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی برای چه کسانی ضروری است؟ اخذ کد اقتصادی همراه با ثبت شرکت و اخذ کارت بازرگانی برای اشخاصی که به فعالیت‌های اقتصادی و […]