برای ثبت انواع شرکت نرم افزاری با توجه به حوزه فعالیت
ثبت انواع شرکت نرم افزاری
مرداد ۳۰, ۱۳۹۶
جهت اخذ کد اقتصادی اقدام نماید
کد اقتصادی بعد از ثبت شرکت
شهریور ۱, ۱۳۹۶
و ثبت انواع شرکت ها گردد

هیات مدیره در ثبت انواع شرکت

هیات مدیره در ثبت انواع شرکت

در این مطلب اطلاعاتی مفید درباره هیات مدیره در ثبت انواع شرکت در اختیار شما قرار می دهیم بعد از مطالعه در صورت نیاز مشاورین پاسخ گوی شما هستند.

تعداد هیئت مدیره

هرچند قانون که یک شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر جز هیئت مدیر باشد، اما هیچ حداقل تجویز شده ای برای شرکت های سهامی خصوصی وجود ندارد. با این حال، از آنجا که هیئت مدیره یک شرکت خصوصی، و همچنین یک شرکت دولتی، لازم است برای انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس و هیئت مدیره توسط قانون مورد نیاز است، هیئت مدیره در یک شرکت خصوصی باید حداقل دو تشکیل شده باشد .

انتخاب و حذف هیئت مدیره

مدیران باید از میان سهامداران حداقل هر دو سال یکبار انتخاب می شونددر یک جلسه عمومی شرکت رای میگیرند . یک ین چند نفر از مدیران می توانند توسط سهامداران از انتخابات حذف شوند و مدیران هم واجد شرایط برای انتخاب مجدد هستند.حتی امکان دارد اشخاص حقوقی به عنوان مدیر انتخاب شوند.

مدت زمان اعتبار شرکت

مدت اعتبار شرکت برای مدیران باید در اساسنامه مشخص شود اما ممکن است برای بیش از دو سال باشد .  با این حال اگر قبل از مدت منقضی مدیرکل جانشین انتخاب شود، مدیران موجود همچنان به مسئولیت خود و مدیریت  شرکت می پردازند  تا مدیران جدید انتخاب شود .

تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت

هیات مدیره اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند.

هیات مدیره که عالیترین رکن اجرایی شرکت است  اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد.

براساس مفاد ماده ی ۱۰۷ هیات مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. عزل،با مجمع عمومی عادی است.

مرجع انتخاب

مرجع انتخاب مجمع عمومی عادی است.اولین بار مجمع عمومی موسسین انتخاب می کند.

مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره

  • کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت
  • کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت:………………………..

شماره ثبت شرکت:……………..                         سرمایه ثبت شده:…………………

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت…………..سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………در تاریخ ……………..ساعت ………………..با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱-خانم/آقای……………………………به سمت رییس جلسه

۲-خانم/آقای………………………….به سمت ناظر جلسه

۳-خانم/آقای…………………………به سمت ناظر جلسه

۴-خانم/آقای………………………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه

۱-انتخاب مدیران۲-انتخاب بازرسین ۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب-۱-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم/آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب-۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……………..به سمت بازرس اصلی خانم/آقای……….به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب-۳-روزنامه کثیرالانتشار ………………..جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب-۴-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………..مورد تصویب قرار گرفت.

ح:به خانم/آقای……………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت انواع شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه……………………..ناظر جلسه……………………..منشی جلسه……………………………امضاء اعضای هیات مدیره:

۱-………………………………۲-…………………………..۳-……………………………..۴-…………………………..

امضاء بازرسین:                                                   بازرس اصلی                      بازرس علی البدل

در رابطه با تنظیم صورتجلسه ،رعایت نکات ذیل حائز اهمیت است:

_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

_چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.

_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(ماده ۹۹)الزامی است.

_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت انواع شرکت ها شود.

_اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره محترم ثبت انواع شرکت ها گردد.

_صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.

_کلیه ی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی اداره ی ثبت انواع شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ss.ir  صورت می گیرد.

_صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت انواع شرکت ها شود.

_صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت انواع شرکت ها گردد.

_جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی و علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانیثبت انواع شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

در انتها،خاطر نشان می شویم مشاورین زبده مجموعه تدبیر ایده ،همان گونه که در ثبت انواع شرکت همراه شما بوده اند در ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه نیز در خدمت شما خواهند بود.

مفتخریم که راهنمای شما در امور حقوقییتان باشیم.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 1 =