در ثبت انواع شرکت سهامی خاص
تفاوت میان ثبت انواع شرکت
تیر ۲۰, ۱۳۹۶
ثبت تغییرات شرکتها |ثبت انواع شرکت|ثبت و رتبه بندی| ثبت تدبیر ایده
ثبت تغییرات شرکتهای سهامی
تیر ۲۳, ۱۳۹۶
همان گونه که در بررسی وجوه تمایز در ثبت انواع شرکت

ثبت انواع شرکت سهامی

ثبت انواع شرکت سهامی

همان گونه که در بررسی وجوه تمایز در ثبت انواع شرکت ، شرکت ها ی سهامی خاص و عام ملاحظه شد، شیوه و تشریفات تاسیس هر یک از دو شرکت متضمن قواعدی کاملا متفاوت است .

این روند در ارتباط با شرکت سهامی عام که با حقوق سرمایه گذارانی سرو کار دارد که عموما بدون شناخت نزدیک از موسسین و به اعتماد اعلامیه پذیره نویسی ، مبادرت به واریز وجه و تعهد سهام می نمایند ، و در مقایسه با شرکت سهامی خاص از پیچیدگی بیشتر برخوردار و در عین حال مستلزم طی زمان دراز است .

انتشار اعلامیه پذیده نویسی تنها با مجوز ادراه ثبت انواع شرکت ها که پس از بررسی اسناد و مدارک لازم و احراز مطابقت آنها با قانون صادر می گردد، امکان پذیر است.
نقش مرجع ثبت انواع شرکت ها در این مرحله ونیز لزوم رعایت دقیق برتیبات پس از مرحله پذیره نویسی تا ثبت انواع شرکت ، حاکی از نگاه متفاوت مقنن در تاسیس شرکتهای سهامی است .

درمقایسه با روند تشکیل شرکت سهامی عام، تشکیل شرکت سهامی خاص تنها در برگیرنده دو مرحله تهیه مدارک و ثبت انواع شرکت است

مفهوم موسس

در لایحه اصلاحی قانون تجارت از واژه موسس و موسسین بسیار سخن رفته است . افزون بر آن نقشی که موسسین در تاسیس شرکت ایفا می نمایند، برخی امتیازات ، وظایف و مسئولیت های آنها و به ویژه وجود دو گروه سرمایه گذار در مرحلیه تاسیس شرکت سهامی عام ، یعنی موسسین و پذیره نویسان ، تعریف موسسین و تفکیک جایگاه آنان از پذیره نویسان ضروری می نماید.

به نظر می رسد در رابطه با شرکت سهامی عام، توان دو معنا از واژه موسس به دست داد. در معنای عام ، همه سرمایه گذارانی که در تشکیل شرکت سهامی عام مشارکت نموده و در جلسه مجمع عمومی موسس با جایگاه یکسان و رای برابر حضور می یابند موسس به شمار می روند.

این برداشت از آن جهت که کلیه این سرمایه گذاران در مجمعی که موسس خوانده می شود شکرت می نمایند و نیز تا هنگام پایان تشریفات تشکیل و تحقق تاسیس آن ، عنوان حقوقی دیگری جز موسس نمی توان بر آنها نهاد ، پذیرفتنی می نماید .

معنی دیگر عبارت ” موسس” که بیشتر مد نظر قانون گذار است ، اشخاصی هستند که ” برای ثبت انواع شرکت پیشقدم شده و موضوع شرکت را انتخاب کرده و اقدامات لازم را برای جلب تعهد کنندگان سرمایه معمول می دارند .

موسسین ، اساسنامه شرکت را تهیه می کنند و اقدام به دعوت تعهدکنندگان سهام نموده با تشکیل مجمع عمومی موسسین موجبات تشکیل شرکت را فراهم می آورند.”  در ماده ۶ و ۱۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به اقدامات موسسین جهت آماده نمودن مدارک لازم جهت اخذ اجازه پذیره نویسی از مراجع ثبت شرکتها اشاره شده ، که منظور اشخاصی است که اقدامات اولیه را انجام داده اند.

این مفهوم با اشارات قانون گذار نیز سازگاری دارد. لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به صراحت میان عبارت موسسین و پذیره نویسان تمایز قائل گردیده است. بران مثال در ماده ۱۹ مقرر می دارد:گ در صورتی که شرکت تا شش ماه ..

به ثبت نرسیده باشد به در خواست هر یک از موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهد امه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند” ماره مرقوم ناظر به عدم ثبت انواع شرکت است خواه اساسا مجمع عمومی موسس تشکیل نشده و یا تشکیل گردیده ولی اقدامی جهت ارائه صورتجلسه مجمع مزبور و سایر مدارک به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت آن صورت نپذیرفته باشد .

لذا اطلاق عبارت موسسین به سرمایه گذاران بعدی یعنی پذیره نویسان در ماده بالا دور از ذهن به نظر می رسد .

این در حالی است که مفهوم موسسین در شرکت سهامی خاص با سهولت بیشتر قابل تشخیص است .

چرا که تاسیس شرکت سهامی خاص به حکم ماده ۲۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت دو مرحله بوده و به صرف تهیه و امضای مدارک مذکور در ماده قانونی یاد شده و ارائه آنها به مرجع ثبت شرکتها و ثبت انواع شرکت اقدامات تشکیل شرکت پایان یافته و همه سرمایه گذاران همان موسسین هستند . شاید به همین دلیل قانون گذار در ماده ۲۰ مرقوم سرمایه گذاران ( موسسین) شرکت سهامی خاص را سهامدار خوانده است . ا

گر چه کاربرد واژه سهامدار به سرمایه گذاران در مرحله پیش از تاسیس و ثبت قابل نقد است و اصطلاح موسس هم منطبق با وضعیت سرمایه گذاران مزبور و هم با موضع مقنن در مورد شرت سهامی عام به سازگار می نماید ، باید این امر را نشانگر تمایل قانونگذار به اطلاق مفهومی واحد به همه موسسین شرکت سهامی خاص دانست .

بنابراین ، عبارت موسس در شرکت سهامی خاص و آثار حقوقی ناشی از عملیات تاسیس شامل همه اشخاصی که در ماده ۲۰ بالا سهامدار خواند شده می گردد. با توضیحات بالا و ملاحظه مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، و بر خلاف دیدگاه برخی از اساتید  حقوق تجارت به اینکه به علت مبهم بودن مفهوم واژه موسس ، ” قضات برای تعیین اشخاصی که بتوان آنها را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاکهای متعددی در درنظر بگیرند . “، ابهامی درتعیین مصادیق موسس به چشم نمی خورد.

مفهوم تشکیل- تاسیس

نکته ای که در بحث حاضر اهمیت داشته و می تواند دارای نتایج عملی هم باشد مفهوم تشکیل و تاسیس است .

با فرض پذیرش معنای مترادف برای واژگان تاسیس و تشکیل ، تعیین مرحله ای که بر روند تاسیس شرکت نقطه پایان بگذارد ضروری به نظر می رسد . در غیر این صورت تکمیل جریان تشکیل شرکت محل بحث خواهد بود .

صرف نظر از ایراداتی که در مبحث زمان تحقق شخصیت حقوقی بر مفاد ماده ۱۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ اقامه گردید ، به نظر می رسد همان گونه که شخصیت حقوقی شرکت با ثبت آن پا به عرصه وجود می گذارد، جریان تا سیس را نیز باید با انجام ثبت شرکت در مرجع ثبت انواع شرکت ها تمام شده تلقی نمود .

چرا که بسیاری از حقوق بنیادین شکرت سهامی از جمله بهره گیری از سرمایه که محور حیاتی فعالیت یک شرکت سهامی است تنها با ثبت آن صورت تحقق می یابد .

لذا علی رغم عبارت مذکور در ماده ۱۷ مزبور نمی توان شرکت را قبل از ثبت تشکیل شده به معنای دارا شدن شخصیت حقوقی دانست .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =