کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

کاربرد کارت بازرگانی : 

ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرکات

واردات کالا از مناطق آزاد کشور

اقدام به حق العمل کاری در گمرک

صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز

ثبت برند و علائم تجاری غیرفارسی