قوانین مالیات و عوارض ارزش افزود

قوانین مالیات و عوارض ارزش افزود
– مالیات و عوارض ارزش افزوده از مهر سال ۱۳۸۷با ضرایب اعلام شده قابل اجرا می باشند
– سال ۱۳۸۷ مالیات ۱٫۵% و عوارض ۱٫۵ % در مجموع ۳%
– سال ۱۳۸۸ مالیات ۱٫۵ % و عوارض ۱٫۵ % در مجموع ۳%
– سال ۱۳۸۹ مالیات ۱٫۵ % و عوارض ۱٫۵% در مجموع ۳%
– سال ۱۳۹۰ مالیات ۲٫۲% و عوارض ۱٫۸% در مجموع ۴%
– سال ۱۳۹۱ مالیات ۲٫۹ % و عوارض ۲٫۱ % در مجموع ۵%
– سال ۱۳۹۲ مالیات ۳٫۶% و عوارض ۲٫۴ % در مجموع ۶%
– سال ۱۳۹۳ مالیات ۵٫۳% و عوارض ۲٫۷% در مجموع ۸%
– سال ۱۳۹۴ مالیات ۶ % و عوارض ۳ % در مجموع ۹ %
– سال ۱۳۹۵ مالیات ۶ % و عوارض ۳ % در مجموع ۹ %

– بر اساس تشخیص سازمان امور مالیاتی شرکتها و اشخاص حقیقی بنا به نوع فعالیت و درآمد دسته بندی شده و جزء مشمولین این قانون قرارگرفتند

– ماده ۱۲ قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به معافیت مالیاتی در این سازمان می باشد که شامل فعالیتهای ذیل میباشد :

۱ – محصولات کشاورزی فرآوری نشده
۲- دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل و نوغان
۳- انواع کود و سم و بذر و نهال
۴- غلات و لبنیات و گوشت و قند و شکر و شیر خشک مخصوص کودکان
۵- کالاهای اهدایی به ادارات و سازمانها که به تایید اداره مالیات و حوزه علمیه رسیده باشد
۶- کالاهای همراه مسافر که جنبه استفاده شخصی داشته باشد
۷ انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی ( انسانی و حیوانی و گیاهی )
۸- خدمات بانکی و موسسات و صندوق قرض الحسنه و خدمات و معاملات بورس
۹- اموال غیر منقول ( زمین و ساختمان )
۱۰- کتاب و مطبوعات ودفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ
۱۱- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق
۱۲- فرش دستباف
۱۳- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری ، جاده ای و ریلی و هوایی و دریایی
۱۴- خوراک دام و طیور
۱۵- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و وزارت دارایی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و سازمان تامین اجتماعی باشد و تا شش ماه به تصویب هیات وزیران برسد
۱۶- راهدار و تجهیزات هوایی و فرودگاه که به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت راه و ترابری و تایید هیات وزیران رسیده باشد
۱۷- اقلام با مصرف صرفا” دفاعی و امنیتی که با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع دفاع و وزارت دارایی بوده و به تایید هیات وزیران رسیده باش