شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:
۱- کپی کارت ملی و شناسنامه همه سهامداران اعضاء و هیئت مدیره (برابر با اصل شده ).
۲- گواهی عدم سوءپ یشینه برای اعضاء هیئت مدیره و بازرسین .
۳- گواهی بانکی مبنی بر پرداخت ۳۵% از سرمایه شرکت در یکی از بانک های کشور.

نحوه مراحل ثبت شرکت سهامی خاص:

مراحل ثبت شرکت

۱- تماس با با مشاورین وکلای ثبت شرکت تدبیر ایده.
۲- اعزام وکیل متخصص به محل شما (رایگان) .
۳- امضاء قرارداد .
۴- تکمیل مدارک .
۵- ثبت نام در سایت و پذیرش اولیه .
۶- تعیین نام و امضاء اوراق مربوطه .
۷- انجام اموراداری در ثبت شرکت ها و گرفتن شماره ثبت توسط وکیل پایه یک .(حداقل ۳۰ روزکاری ).
۸- اتمام کار و تحویل مدارک در موسسه به کارفرما.

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

تفاوت شرکت سهامی عام و خاص :
• رای ثبت شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام پذیره نویسی عمومی میشود ولی در ثبت شرکت سهامی خاص حق مراجعه عامه را ندارد.
• امكان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام که ثبت شده وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
• نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی عام مشروط مووافقت سهامداران نیست. ولی شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواد باشد.
• سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه بازار بورس می باشد ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
• حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد حالی كه حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد .
• مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر و شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر می باشد (مواد ۳ و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت).
کلیه ی شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی داد. اساسنامه روابط شرکا را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید. همچنین اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.

ثبت شرکت سهامی خاص:
برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به اظهارنامه ی منضم به اساسنامه ای که به امضای کلیه ی سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر بر تعهد کلیه ی سهام و گواهینامه ی بانکی حاکی از تادیه ی قسمت پرداخت شده ی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه ی صورتمجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت می باشد. هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص عبارتند از:
۱) دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
۲) دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
۳) تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
۴) اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه ی تعهدی (حداقل ۳۵% سرمایه) همراه با فیش واریزی
۵) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیریط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۶) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت سهامداران ، مدیران و بازرسان
۷) اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل و بازرسان
۸) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره ی تکمیل شده
۹) اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.