ثبت شرکت

ثبت شرکت در واقع ایجاد شخصیت حقوقی در قالب شرکتهای تجاری و موسسات می باشد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید ، بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکای شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

۱) هر گاه شرکت به ثبت برسد، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

۲) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند. زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.

مراحل ثبت شرکت : 

مسئولیت و وظیفه هر سرمایه گذار در شرکت محدود و به اندازه میزان سرمایه اوست. گام اول : به دنبال یک شریک خوب باشید . حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت ۲ نفر و در شرکتهای سهامی خاص ۳ نفر است.

در گام دوم در سامانه اینترنتی ثبت شرکت ثبت نام کنید و در قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ، فرم ثبت شرکت را تکمیل کنید. کلیه اطلاعات و مشخصات مربوط به خودتان و شریکتان را در این فرم پر کنید.

در مرحله بعدی نام و نوع شخص حقوقی شرکت را در فرم وارد کنید. برای ثبت نام شرکت مجاز به انتخاب ۵ نام برای شرکت خود هستید. سپس نامی که تکراری نباشد انتخاب و به شما یک کد رهگیری داده می شود.

در گام چهارم باید مدت زمان (محدود یا نامحدود) و نوع فعالیت ( آموزشی و پژوهشی یا علمی ) مشخص شود. (برخی از فعالیتها نیاز به کسب مجوز دارند)

در مرحله پنجم بایستی نشانی شرکت را وارد کنید. در صورتی که مکانی برای شرکت مشخص نشده باشد می توانید آدرس منزل خود را وارد کنید تا مدارک ثبت شرکت در منزل تحویل بگیرید.

در گام ششم باید میزان مبلغ برای سرمایه اولیه شرکت در قسمت (سرمایه شخص حقوقی) مشخص شود.

در مرحله هفتم باید اسامی تمام شرکای خود را در فرم پیش روی خود وارد کنید. (از جمله اطلاعات شناسنامه ای و آدرس پستی و شماره تماس) تعداد این افراد بیش از ۱۵۰ نفر باشد باید فرم مخصوص که در سایت گذاشته شده پر شود.

در گام هشتم باید میزان سهام هر یک از شرکا مشخص شود که نوع سهام می تواند به صورت نقدی و غیر نقدی ثبت گردد. هم چنین نوع سمت آنها نیز در این مرحله مشخص می شود.

در مرحله نهم با انتخاب تعداد شعبه های در نظر گرفته شده و همچنین مکان آنها ، در فرم مربوطه وارد شود. بعد از این کار تعیین سال مالی شرکت و تکمیل صورت جلسه ضرورت دارد.

در مرحله دهم تعیین اساس نامه شرکت مدنظر است . فرم اساس نامه را پر کنید. در صورت تمایل می توانید قوانین خاص شرکت خود را وارد کنید و یا مدارک برابر با اصل را در سایت ثبت شرکت ها بارگذاری کنید. در اینجا ۹۰ % کار ثبت به اتمام رسیده باید منتظر درخواست مدارک از سوی شرکت ثبت بمانید.

در مرحله آخر شما باید آگهی ثبت شرکت را در روزنامه رسمی به چاپ برسانید. در آگهی باید نام و نوع شرکت ثبت شود که پس از درج آگهی شما می توانید کار خود را به طور رسمی آغاز نمایید.