ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری

 

اشخاص حقیقی:

  1. اصل شناسنامه و کپی کارت ملی
  2. داشتن جواز کسب و یا جواز تاسیس از صنایع
  3. داشتن کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن نام تجاری)
  4. امضای وکالت نامه و فرم تقاضای علامت
  5. ارائه شکل و نام تجاری در ابعاد ۱۲×۱۲ سانتیمتر

 

اشخاص حقوقی(شرکتی):

  1. کپی شرکتنامه و روزنامه رسمی و آخرین تغییرات
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی افرادی که در شرکت حق امضا دارند.
  3. داشتن جواز تاسیس (جواز صنایع)
  4. داشتن کارت بازرگانی (در صورت لاتین بودن نام تجاری)
  5. ارائه شکل و نام تجاری در ابعاد ۱۲×۱۲ سانتی متر