اخذ مجوزات

اخذ مجوزات

قبل از تأسیس شرکت یا موسسه غیر تجاری ، ابتدا باید توجه داشت که برخی موضوعات فعالیت هستند که برای تصدی به این امور باید از مرجع ذی صلاح مجوز گرفته شود.

بطور مثال برای فعالیت در حوزه مد و پوشاک باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته شود . برای ثبت مدارس غیر انتفاعی و یا مراکز آموزشی آزاد از وزارت آموزش و پرورش و برای فعالیت های ورزشی از سازمان تربیت بدنی نیاز به مجوز می باشد.

بنابراین ، موضوع فعالیت شرکت یا موسسه است که بطور کلی مشخص می نماید که نیاز به اخذ مجوز می باشد یا خیر.