1

2

3

4

ثبت شرکت | برند | رتبه بندی تدبیر ایده ماندگار

آخرین اخبار

rahnama-sabtمراحل گام به گام ثبت شرکت ها

مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( 2برگ اظهارنامه، 2جلد اساسنامه، 2نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، 2نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

واژگان کلیدی: ثبت شرکت, مراحل ثبت شرکت, ثبت شرکت سهامی خاصبیشتر بخوانید ...

 
 

code-eghtesadiراهنمای اخذ کد اقتصادی

درابتدا برای اخذ کداقتصادی باید تشکیل پرونده مالیاتی داد.پرونده مالیاتی با توجه به آدرس شرکت در اداره مالیاتهای همان منطقه تشکیل میشود. بعد از ثبت نام اولیه بلافاصله باید برای ثبت نام ارزش افزوده نیز اقدام نمود و اظهار نامه مالیاتی را بصورت فصلی تکمیل نماید وپس از تکمیل فرمها یک نسخه کپی از آن با مهر و امضاء مجاز برای اداره مالیات ارسال گردد.

واژگان کلیدی: راهنمای اخذ کد اقتصادی, مراحل دریافت کد اقتصادی, کد اقتصادیبیشتر بخوانید ...

 
 

taxتشکیل پرونده مالیاتی

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس آن پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی و جریمه می شوند.

واژگان کلیدی: تشکیل پرونده مالیاتی, مراحل تشکیل پرونده مالیاتی, پرونده مالیاتیبیشتر بخوانید ...

 

تماس با ما

contact1

شبکه های اجتماعی

social

پیام مدیریت

شرکت تبدیر ایده ماندگار با بیش از 10 سال سابقه مفتخر است همواره رضایت شما مشتریان عزیز را در درجه اول کار خود قرار داده است.

مدیریت، شهریار آصفی