ثبت شرکت

csm_research_academy_registration_original_59841_54dde5e7ba
ثبت شرکت در واقع ایجاد شخصیت حقوقی در قالب شرکتهای تجاری و موسسات می باشد. در ثبت هر کدام از شرکت ها مدارکی مورد نیاز است که تا حدودی با بقیه متفاوت است اما در حالت کلی یک روند را می پیمایند. فرم ثبت شرکت باید به امضاء موسسین یا همه شرکاء شرکت رسیده و در صورت نیاز جهت کسب مجوز از مراجع اقدامات لازم بعمل آید. در نهایت یک نسخه تسلیم روزنامه رسمی و دیگری تسلیم اداره کل ثبت شرکت ها خواهد شد. با ثبت شرکت مدیران همراه باشید.

خدمات ثبتی

ثبت برند

برند یک نام، عبارت یا علامت یا ترکیبی از این ها است. هدف از ایجاد برند، متمایزکردن کالاها یا خدماتی از دیگر کالاها و خدمات است.برند در واقع چیزی است که هرکس با دیدن، شنیدن، لمس کردن یا حتا چشیدن و بوییدن آن، به یاد ویژگی های مورد نظر سازنده‌ی برند می افتد.
 

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد .

خدمات حقوقی

7

حقوقی

criminal-record-forgery-lawyers

کیفری

5

خانواده

services-banner

تجاری

untitled-7

چک

f

قراردادها

ii

طلاق یک طرفه

hht

دعاوی ورشکستگی